Twój uśmiech...

Wizyta u stomatologa wcale nie musi być przykrym obowiązkiem. Może być wręcz odprężająca i na pewno nie powinna pozostawiać nieprzyjemnych wrażeń. Dobre leczenie jest sztuką łączenia empatii ze skutecznością. Oczywiście jesteśmy nie tylko delikatni i subtelni. Przede wszystkim to co robimy, wykonujemy z pasją i dbałością o każdy detal.

Aby być bliżej i widzieć więcej, wykorzystujemy różne zaawansowane metody i technologie. Leczenie kanałowe oraz inne wymagające tego zabiegi wykonywane są za pomocą mikroskopu oraz lup.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe leczenie z odbudową zwarcia. Zajmiemy się zaburzeniami zgryzu (okluzji). Po utracie lub starciu zębów wykonujemy korony cyfrowe - pełnoceramiczne CAD/CAM, licówki porcelanowe, mosty, implanty, po zabiegi związane z estetyką, takie jak bonding, wybielanie, scaling i piaskowanie..

Naszą wizytówką

Tak jesteśmy profesjonalistami, co nie zmienia faktu, że nasz gabinet jest całkiem przytulnym miejscem z wygodną lokalizacją do parkowania. Każdy jest dla nas ważny i traktowany indywidualnie. Pacjent zawsze może liczyć na to, ze leczenie prowadzi od początku do końca ten sam lekarz. Stomatologia jest naszą pasją, a uśmiech klienta wizytówką tego co robimy. Skupiamy się na tym, aby każdy wychodził od nas zadowolony. Skontaktuj się z nami lub zostaw swój numer - na pewno skontaktujemy się z Tobą. Warto zadbać o swój uśmiech!

Teresa Dulińska

Lekarz stomatolog


Ab­sol­went­ka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyła w 1995r na kierunku le­kar­sko­-sto­ma­to­lo­gicz­nym. W 1999r uzyskała tytuł spe­cja­li­sty sto­ma­to­lo­gii ogólnej, a w 2009r ukończyła Curiculum Im­plan­to­lo­gii PSI,DGOI,ICOI. Nieu­stan­nie poszerza swoją wiedzę i umie­jęt­no­ści w zakresie protetyki, en­do­don­cji oraz im­plan­to­lo­gii, na licznych kursach, kon­gre­sach i kon­fe­ren­cjach naukowych. Jej pasją jest sto­ma­to­lo­gia mi­ni­mal­nie inwazyjna, która przy nie­wiel­kich stratach tkanek własnych pozwala osiągnąć doskonałe efekty es­te­tycz­ne i czyn­no­ścio­we.

Katarzyna Raszeja

asy­stent­ka - hi­gie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na


Ab­sol­went­ka Szkoły Medycznej we Wrocławiu im. Marii Curie Skło­dow­skiej. Uzyskała dyplom w 2009 roku. Z gabinetem związana jest od samego początku, czynnie uczest­ni­cząc w tworzeniu wizerunku oraz or­ga­ni­za­cji pracy. Wykonuje zabiegi z zakresu usuwania kamienia nazębnego i pro­fi­lak­ty­ki fluorowej, prowadzi in­struk­taż higieny jamy ustnej oraz wy­bie­la­nie zębów. Swoją wiedzę pogłębia podczas kursów i szkoleń a także podczas czynnej asysty w pracy.

Marta Jas

hi­gie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na


Ab­sol­went­ka Szkoły Medycznej im. Marii Curie Skło­dow­skiej. Uzyskała dyplom w 2011 roku. Dołączyła do zespołu stanowiąc nie­oce­nio­ną pomoc przy zabiegach. Dba o wizerunek i dobrą atmosferę w gabinecie, zawsze pomocna. Swoją wiedzę poszerza w czasie kursów, szkoleń oraz czynnej asysty w pracy.

Gwarancja

Dzięki wysokiej jakości usług, naj­lep­szym ma­te­ria­łom, które wy­ko­rzy­stu­je­my w pracy, oraz usta­wicz­ne­mu podno­sze­niu naszych kwa­li­fi­ka­cji, udzielamy Państwu gwarancji na wszystkie usługi wykonane w naszym gabinecie.

Czas gwarancji liczony jest od dnia oddania pracy:

  • wy­peł­nie­nia – 2 lata (w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 m-cy)
  • uzu­peł­nie­nia por­ce­la­no­we – 4 lata (w przypadku braku w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 m-cy jeżeli pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe w ciągu 6 m-cy gwarancję możemy prze­dłu­żyć do 4 lat)
  • protezy stałe i częściowe – 2 lata
*gwarancje dla każdego Pacjenta jest rozpatrywana indywidualnie i omawiana na wizytach.